Kaj morate vedeti, ko kupujete posteljnino

Noč, oziroma čas za spanje je za naše telo najpomembnejši del dneva. Telo se med spanjem spočije in obnavlja, obenem pa v času globokega spanca dobimo energijo za nov dan. Zato je zelo pomembno, da je postelja, še bolj pa posteljnina ključna za kvalitetno spanje.

Pomladno čiščenje – Ste na kaj pozabili?

Velika večina Slovencev si spomladi vzame čas za čistilno akcijo. Hiša se tako vsaj en vikend blešči, vonj po svežem in prijetnem pa traja veliko dlje. Pa ste pri čiščenju pozabili na kakšno malenkost?

Sampy adventna nagradna igra

November 30, 2017

SEZNAM VSEH NAGRAJENCEV JE OBJAVLJEN TUKAJ.

Nagradna igra se je zaključila 25.12.2017

Sampy praznični mesec je tu! Kliknite na SAMPY FACEBOOK STRAN in poglejte katera številka se je napisana na današnji sliki. Vnesite svoje podatke, številko slike pa vpišite v polje “Nagradni odgovor dneva”.

PRAVILA NAGRADNE »SAMPY ADVENTNI MESEC!«

 1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »SAMPY ADVENTNI MESEC«, katere organizator je podjetje Šampionka d.o.o., Šmarska cesta 5, 6000 Koper, Slovenija (v nadaljevanju organizator).

 1. TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizira in izvaja na Facebook strani Sampy in spletni strani www.sampy.si v času od 1.12. do 24.12.2017.  Namen organizacije nagradne igre je promocija izdelkov Sampy.

 1. POTEK NAGRADNE IGRE

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletnem naslovu www.sampy.si. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na naslednje načine:

 • Odgovorijo na nagradno vprašanje na spletni strani Sampy.si ter pravilno izpolnijo vsa zahtevana polja
 • ali na elektronski naslov nagradna@sampy.si pošljete 30 sekundni video, na katerem skupaj še z dvema prijateljema predstavljate mehčalec   S posameznim videom lahko sodeluje le ena oseba in to tista, katere elektronsko sporočilo je organizator prejel.

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban  najprej.

 1. SODELUJOČI

Udeleženec nagradne igre  (v nadaljevanju: udeleženec) je lahko vsaka fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije ima stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije ter davčno številko in je k nagradni igri pristopil v skladu z 3. členom teh pravil.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izven-zakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, v nagradni igri ne morejo sodelovati.

 1. PRAVILA

V žrebanju sodelujejo vse pravilne prijave, prejete v času trajanja nagradne igre, katere časovno obdobje je definirano v 2. členu teh pravil. S prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila igre.

 1. NAGRADE

Nagradni sklad vsebuje:

 • 6x paket Sampy (2l mehčalec) + knjiga
 • 10x paket Sampy (2l mehčalec) + knjiga
 • 3x paket vzorčkov Sampy + knjiga
 • 5x paket Šampionka + knjiga

Nobena nagrada ni zamenljiva za drugo vrste nagrade, ni izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretjo osebo. Slike na promocijskem materialu so simbolične narave.

 1. DAVKI IN AKONTACIJE DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem,) je odgovornost Organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

 1. ŽREBANJE NAGRAD

Žrebanje zmagovalcev nagrade se bo izvedlo na dnevni bazi – vsak dan bo objavljen en nagrajenec ali nagrajenka. Nagrada za dan 1.12. bo objavljenja 2.12. in tako vse nadaljnje z enodnevnim zamikom.

V žrebanju bodo sodelovali vsi pravilni odgovori, ki bodo poslani na določen dan in 30-sekundni video posnetki. Ena fizična oseba lahko osvoji samo eno nagrado. Dobitniki bodo izžrebani na osnovi žrebanja ob prisotni 3-članski komisiji. O poteku žrebanja se bo vodil zapisnik. Komisija bo preverjala, ali je dobitnik sodeloval v nagradni igri v skladu s pravili. V primeru, da se njegova prijava razglasi za neveljavno, se izžreba novi dobitnik. V primeru, da nagrajenci ne prevzamejo nagrad, kot so predvidene, se po žrebanju nagrad, skladno s temi pravili, preostali sklad razdeli med vse prijave, ki so prispele. V tem primeru lahko posamezni dobitnik prejme več kot eno nagrado.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate ni mogoča.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 1. DOBITNIKI NAGRAD

Imena in priimki dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.sampy.si , najkasneje v 2 delovnih

dneh po končanju posameznega žrebanja nagradne igre. Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni pisno ali telefonsko najkasneje v roku 8 dni po končanju nagradne igre.

Nagrajenec mora Organizatorju v roku 10 dni od prejetega obvestila v potrditev posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, elektronski naslov, davčno izpostavo in fotokopijo davčne številke. Osebne podatke nagrajencev Organizator zbira in obdeluje le za namen podelitve nagrad, za statistično obdelavo podatkov in za pošiljanje reklamnega gradiva. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in mu zapade pravica do nagrade. Organizator je oproščen vseh obveznosti od tega nagrajenca.

Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanje v nagradni igri soglašajo, da se njihovo ime in priimek ter prejete nagrade objavijo na omenjenih spletnih straneh.

 1. PREVZEM NAGRAD

Dobitniki nagrad, ki so izpolnili pogoje po teh pravilih, lahko nagrado prevzamejo v roku 30 dni od prejetega obvestila. V primeru, da je dobitnik mladoletna oseba, bo Organizator predal nagrado zakonitemu zastopniku, po predložitvi dokazil o sorodstvenem oz. skrbniškemu odnosu. V kolikor dobitnik ne prevzame nagrade, se bo štelo, da se nagradi izrecno odpoveduje. S tem mu Organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do dob