Znano je, kdo prejme Sampy darilni paket

Jesen že trka na vrata in čas bo za menjavo garderobe! Poletna oblačila je potrebno pospraviti v omare ter jih nadomestiti z jesensko-zimskimi oblačili.

Znana je nagrajenka Pomladne Sampy nagradne igre

Na Facebook strani Sampy mehčalcev smo v aprilu objavili nagradno igro. Ob izjemno veliko sodelujočih pa se je zmaga nasmehnila srečnici, ki bo lahko oblačila prala z mehčalci Sampy. Mehčalci Sampy za mehko in dišeče perilo Pranje oblačil z mehčalci Sampy vam prinaša bolj mehko in dišeče perilo. Mehčalci Sampy imajo posebno formulo, zaradi katere […]

Sampy nagradna igra v trgovinah Spar in megamarketih Interspar [pravila nagradne igre]

July 5, 2017

 

V trgovinah Spar in megamarketih Interspar po vsej Sloveniji poteka od 1. do 31. julija 2017 nagradna igra “Sampy nagrajuje”. Sodelujete lahko z nakupom mehčalcev Sampy v vrednosti vsaj 5 evrov, račun pa pošljete po pošti.

 

PRAVILA NAGRADNE »SAMPY NAGRAJUJE V SPAR-U!«

 1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »SAMPY NAGRAJUJE«, katere organizator je podjetje Šampionka d.o.o., Šmarska cesta 5, 6000 Koper, Slovenija (v nadaljevanju organizator).

 1. TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizira in izvaja v vseh trgovinah Spar in megamarketih Interspar na celotnem področju Republike Slovenije v času od 1.7. do 31.7.2017.  Namen organizacije nagradne igre je promocija izdelkov Sampy.

 1. POTEK NAGRADNE IGRE

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletnem naslovu www.sampy.si. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na naslednje načine:

 1. Z nakupom mehčalcev Sampy v skupni vrednosti najmanj 5€ v času trajanja nagradne igre.

V žreb se uvrstite tako, da:

 • nam pošljete dokazilo o nakupu (račun) skupaj z vašimi osebnimi podatki (ime in priimek, naslov in e-pošto)  na naslov Šampionka d.o.o., p.p. 4177, 1001 Ljubljana
 • ali na elektronski naslov [email protected] pošljete 30 sekundni video, na katerem skupaj še z dvema prijateljema predstavljate mehčalec   S posameznim videom lahko sodeluje le ena oseba in to tista, katere elektronsko sporočilo je organizator prejel.

Vsak posamezni račun se lahko za namen nagradne igre uporabi samo enkrat. V  primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe, se ta prijava razglasi za neveljavno.

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban  najprej.

 1. SODELUJOČI

Udeleženec nagradne igre  (v nadaljevanju: udeleženec) je lahko vsaka fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije ima stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije ter davčno številko in je k nagradni igri pristopil v skladu z 3. členom teh pravil.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izven-zakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, v nagradni igri ne morejo sodelovati.

 1. PRAVILA

V žrebanju sodelujejo vse pravilne prijave, prejete v času trajanja nagradne igre, katere časovno obdobje je definirano v 2. členu teh pravil. S prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila igre.

 1. NAGRADE

Nagradni sklad vsebuje:

 • 1x vespa PIAGGO Primavera 50 4T 4V
 • 4x vikend paket v Termah Olimia za 2 osebi
 • 70x darilni paket izdelkov Šampionka

Skupna vrednost nagradnega sklada znaša 6.150€.

Nobena nagrada ni zamenljiva za drugo vrste nagrade, ni izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretjo osebo. Slike na promocijskem materialu so simbolične narave.

 1. DAVKI IN AKONTACIJE DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem,) je odgovornost Organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

 1. ŽREBANJE NAGRAD

Žrebanje zmagovalcev nagrade se bo izvedlo:

 • DNEVNE NAGRADE; 70x paket izdelkov Šampionka  (vsak dan se izžrebata dve nagradi, razen ob vikendih – sobote in nedelje, ko bodo izžrebani po trije nagrajenci),

žreb po potekal na dnevnem nivoju;  nagrajenci bodo objavljeni tedensko na dan torka na spletni strani www.sampy.si

 • TEDENSKE NAGRADE; (4x vikend paket v Termah Olimia za 2 osebi ( vsak teden izžreba ena nagrada)  in sicer:
 • za teden od 1.7. do 8.7.2017, žrebanje 11.7.2017
 • za teden od 9.7. do 16.7.2017, žrebanje 19.7.2017
 • za teden od 17.7. do 24.7.2017, žrebanje 26.7.2017
 • za teden od 24.7. do 31.7.2017, žrebanje 2.8.2017
 • GLAVANA NAGRADA

1x vespa PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 4T 4V , žrebanje bo 16.8.2017

Vse nagrade se žrebajo v prostorih PINK SI d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.

V žrebanju bodo sodelovali vsi pravočasno prispeli računi in 30-sekundni video posnetki. V primeru, da sodelujoči opravi več nakupov ali video posnetkov, z vsakim računom ali  video posnetkom sodeluje v nagradni igri.  Ena fizična oseba lahko osvoji samo eno nagrado. Dobitniki bodo izžrebani na osnovi žrebanja ob prisotni 3-članski komisiji. O poteku žrebanja se bo vodil zapisnik. Komisija bo preverjala, ali je dobitnik sodeloval v nagradni igri v skladu s pravili. V primeru, da se njegova prijava razglasi za neveljavno, se izžreba novi dobitnik. V primeru, da nagrajenci ne prevzamejo nagrad, kot so predvidene, se po žrebanju nagrad, skladno s temi pravili, preostali sklad razdeli med vse prijave, ki so prispele. V tem primeru lahko posamezni dobitnik prejme več kot eno nagrado.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate ni mogoča.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 1. DOBITNIKI NAGRAD

Imena in priimki dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.sampy.si , najkasneje v 2 delovnih

dneh po končanju posameznega žrebanja nagradne igre. Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni pisno ali telefonsko najkasneje v roku 8 dni po končanju nagradne igre.

Nagrajenec mora Organizatorju v roku 10 dni od prejetega obvestila posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, elektronski naslov, davčno izpostavo in fotokopijo davčne številke. Osebne podatke nagrajencev Organizator zbira in obdeluje le za namen podelitve nagrad, za statistično obdelavo podatkov in za pošiljanje reklamnega gradiva. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in mu zapade pravica do nagrade. Organizator je oproščen vseh obveznosti od tega nagrajenca.

Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanje v nagradni igri soglašajo, da se njihovo ime in priimek ter prejete nagrade objavijo na omenjenih spletnih straneh.

 1. PREVZEM NAGRAD

Dobitniki nagrad, ki so izpolnili pogoje po teh pravilih, lahko nagrado prevzamejo v roku 30 dni od prejetega obvestila. V primeru, da je dobitnik mladoletna oseba, bo Organizator predal nagrado zakonitemu zastopniku, po predložitvi dokazil o sorodstvenem oz. skrbniškemu odnosu. V kolikor dobitnik ne prevzame nagrade, se bo štelo, da se nagradi izrecno odpoveduje. S tem mu Organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do dobitnika. Nagrajenec v tem primeru nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

 1. PRENEHANJE OBVEZ

S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.

 1. PREKINITEV NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpravite ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

 1. VARSTVO PODATKOV

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih

podatkov. Sodelujoči v nagradni igri pri Organizatorju kot upravljalcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in registriranih uporabnikov izključno za namene obveščanja o nagradni igri in namene obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnosti ter druge namene trženja organizatorja. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam razen,  če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo potrjenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oz. naročila, ki ga dobi od Organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni.

 1. DOSTOPNOST

Pravila nagradne igre so v celoti na voljo na facebook strani Sampy, spletni strani www.sampy.si  in www.spar.si . Sodelujoči v nagradni igri z računom ali z video posnetkom  potrjujejo, da so seznanjeni s pravili te nagradne igre in se zavezujejo, da bodo pravila upoštevali.

 1. KONČNE DOLOČBE

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen z pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter z njimi soglaša. Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo Organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.sampy.si.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za prijave, ki vsebujejo napačne ali nečitljive kontaktne podatke.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno

sodišče v Ljubljani.

Šampionka d.o.o.

RSS
Instagram